Rynek Nova Giełda
Piątek, 19 Października, 18:30
Giełda
nieczynna
Wolumen
1 064 031
Wartość
2 258 174
Najmocniej rosnące
3,71
+8,16%
18,63
+4,60%
0,24
+4,35%
Najmocniej spadające
11,87
-2,06%
3,84
-1,54%
14,44
-1,30%
Najwyższe obroty
328 165,28
238 188,78
220 728,86
Stan rynku
Rośnie
7
Bez zmian
3
Spada
9
ZRX -0,39%
2018.09.20
Zarząd Operatora informuje, iż w związku ze zmianą systemu transakcyjnego Operator Systemu rezygnuje tymczasowo z wprowadzania nowych serii kontraktów terminowych na WIG 20.
2018.08.01
W związku z uwzględnieniem przez Ministerstwo Finansów zmian postulowanych przez Operatora w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, Nova Giełda planuje zmienić formułę działalności.
2018.06.20
Zarząd Novej Giełdy uprzejmie prosi wszystkich Inwestorów Novej Giełdy o odinstalowanie dotychczasowej wersji Systemu Transakcyjnego Novej Giełdy oraz zainstalowanie najnowszej wersji znajdującej się na stronie: https://novagielda.pl/run Ponadto Zarząd Novej Giełdy informuje, że trwają prace nad przywróceniem poprawnego wyświetlania notowań na stronie www.novagielda.pl Handel w Systemie Transakcyjnym odbywa się bez zmian, a aktualne dane dostępne są po poprawnym zalogowaniu do Systemu Transakcyjnego. Powyższe zmiany zostały wymuszone aktualizacjami oprogramowania i są jednorazowe.
2018.02.20
W związku z zakończeniem Fazy IPO opcji konwertowalnych serii MESKO Operator Systemu w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy informuje o jej wynikach.
2017.12.21
W związku z zakończeniem Fazy IPO opcji konwertowalnych serii BUMAR Operator Systemu w oparciu o zasady określone w Regulaminie Novej Giełdy informuje o jej wynikach.
2018.08.14
Uchwała Zarządu dotycząca zmiany uchwały Zarządu nr 6/2018
2018.08.08
w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Novej Giełdzie instrumentów finansowych DAMF ENERGY
2018.08.08
w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Novej Giełdzie instrumentów finansowych DAMF GAZ
2018.08.01
Podanie do informacji publicznej uchwały Nova Gielda Inwestycje LPS na wniosek Członka Systemu
2018.07.19
Dopuszczenie instrumentów finansowych HUTA LABEDY do obrotu giełdowego